Żelechów    

Kartka z kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
23 Czerwca 2018
Dzień Ojca
Imieniny obchodzą:
Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr,
Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Do końca roku zostało 192 dni.
Zodiak: Rak

Informacje

Zamówienia publiczne

 

Informacja Przestrzenna

   

      portal_mapowy

 

rdr_odpady

Gospodarka

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie nałogom

Ochrona środowiska

Informator teleadresowy

Gminna Ewid. Zabytków

 

gez

logo_mikroporady2

obywatel_slider
mes_2_niebieski

nieodplatna_pomoc_prawna

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego czasu Gmina Żelechów przejmuje obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Żelechów

 

pdf Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy.

 

pdf Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta (zabudowa jednorodzinna).

 

pdf Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta (zabudowa wielorodzinna).

 

 

INFORMACJA

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

pdf WZÓR DEKLARACJI (załącznik do Uchwały Nr XXXV/235/2017 z dnia 28 września 2017 r. Rady Miejskiej w Żelechowie)

pdf OŚWIADCZENIE

 

Informacje o nieodebranych odpadach lub inne uwagi odnośnie odbioru odpadów komunalnych należy przekazywać niezwłocznie  do Urzędu Miejskiego w Żelechowie - telefonicznie 25 75 41 006, lub osobiście w pokoju nr 8.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

pszok_miniPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żelechowie, zlokalizowany na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (ul. Piłsudskiego 51) czynny jest:

- poniedziałek

- środa
- sobota

w godzinach 14.00 - 16.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbirka_Gabarytw

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2017r.

pdfZawiadomienie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XX/138/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r.)

pdfWzór deklaracji

pdfWzór oświadczenia

 

Jednorodzinna

pdfHarmonogram odbioru odpadów w 2017 r.- Miasto Żelechów zabudowa jednorodzinna

Wielorodzinna

pdfHarmonogram odbioru odpadów w 2017r. - Miasto Żelechów zabudowa wielorodzinna

Gmina

pdfHarmonogram odbioru odpadów w 2017 r.- Gmina Żelechów

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

harmonogram_miasto2016

pdf Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r. - Miasto Żelechów

 

 

harmonogram_gmina2016

pdf Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r. - Gmina Żelechów

 

objazdowa_zbiorka

 

Ankiety dla mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza dotyczące systemu zagospodarowania odpadów

 

W związku z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął działania mające na celu przygotowanie strategii działań w gospodarce odpadami na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027. Działania te będą możliwe tylko przy aktywnej współpracy i pomocy ze strony społeczności lokalnych, dlatego też Urząd Marszałkowski zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

word Ankieta dla mieszkańców

word Ankieta dla organizacji pozarządowych

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

DLA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW NA 2015 R.miasto_2015_nowe

 

pdf Harmonogram odbioru odpadów 2015 - Miasto Żelechów

 

 

gmina_2015

 

pdf Harmonogram odbioru odpadów 2015 - Gmina Żelechów


 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.2014 r.

 

I_N_F_O_R_M_A_C_J_A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2014 r.

 

zbirka_elechw_MAJ_2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20.01.2014 r.

 

Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych można zgłaszać na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  osobiście w Urzędzie Miejskim w Żelechowie (pokój nr 9), telefonicznie pod numerem telefonu (25) 754-12-44 lub przekazywać sołtysowi danej miejscowości.

 

17.10.2013 r.

 

Informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. meble), zużytego sprzętu elektrycznego i opon na terenie miasta i gminy Żelechów odbędzie się w dniu 22 października 2013 r (czwarty wtorek).

 

Odpady powinny być wystawione przed posesję przed  godziną 7.00 w dniu objazdu.

Jednocześnie informujemy, iż odbierany będzie tylko kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

EKO LIDER

Jarosław Wyglądała

Lucin 4, 08-400 Garwolin

tel/fax: 025 683 09 53

tel:        025 682 76 00

e’mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.10.2013 r.


Urząd Miejski w Żelechowie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Żelechów o niezwłoczne informowanie o przypadkach nieodebrania odpadów komunalnych lub niedostarczenia worków przez firmę EKOLIDER. Wyżej wymienione informacje należy zgłaszać najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odbioru odpadów komunalnych, osobiście w Urzędzie Miejskim w Żelechowie (pokój nr 9), telefonicznie pod numerem telefonu (25) 754-12-44, drogą elektroniczną na adres e – mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przekazywać sołtysowi danej miejscowości. Po zgłoszeniu firma świadcząca usługi odbioru odpadów ma obowiązek zrealizować reklamację w ciągu 24 godzin.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
/-/ Mirosława Miszkurka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2013 r.

 

Informujemy, że termin składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców miasta i gminy w Żelechowie upływa 14 października 2013 roku.

Nie złożenie korekty w/w deklaracji do dnia 14 października będzie skutkować wszczęciem postępowania, gdzie w drodze decyzji Burmistrz Żelechowa, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

pdf Wzór deklaracji (format pdf do druku)

pdf Wzór deklaracjii (edytowalny formularz do wypełnienia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2013 r.

 

pdf Uchwała Nr XXXVII294/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27.08.2013 r.

 

Firma Ekolider odbierająca odpady komunalne z terenu miasta i gminy Żelechów przekazuje odpady do Regionalnej Intalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ostrołęce.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.08.2013 r.

 

Gmina Żelechów w 2012 roku osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 4,3 %. Ponadto osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł w 2012 roku 20,9 %. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19.08.2013 r.

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Żelechów, iż uchwałą XXXV/282/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, wprowadzono następujące stawki opłat, które będą obowiązywać od 1 października br.:

- w przypadku segregacji każdej frakcji odpadów komunalnych stawka od jednego mieszkańca wynosi - 6, 00 zł/ za miesiąc,
- w przypadku oddawania wszystkich odpadów komunalnych w pojemniku bez wyszczególnienia odpadów segregowanych, stawka od jednego mieszkańca wynosi 12, 00 zł/ za miesiąc.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców Gminy Żelechów
o konieczności składania korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 14 października 2013 roku, w Urzędzie Miejskim w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47,pokój nr 9
w godzinach pracy Urzędu.

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, może skutkować wszczęciem procedury prawnej wynikającej z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

pdf Wzór deklaracji


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25.07.2013 r.

 

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Burmistrz Żelechowa udostępnia w formie elektronicznej następujące wzory wniosków:

 

word Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Żelechów.

 

word Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Żelechów w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowisk,

- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych  i ich części.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

03.07.2013 r.

 

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Żelechów do info_odpadyzapoznania się z ulotką informacyjną dotyczącą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Żelechów.

 

pdf ULOTKA INFORMACYJNA

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.06.2013 r.

 

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26-06-2013 o godzinie 11:00. Złożone zostały 2 oferty.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA - WYKONAWCY:

1. MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

Cena oferty brutto: 805.849,56 zł, łączna liczba punktów w kryterium cena - 57 pkt.

2. EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin

Cena oferty brutto: 461.376,00 zł, łączna liczba punktów w kryterium cena - 100 pkt.

 

W związku ze zmianami w budżecie w dniu 27.06.2013 r. Zamawiający przeznacza na realizację zadania kwotę 461.376,00 zł.

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kryterium wyboru oferty była cena. Z pośród ofert ważnych, oferta nr2 złożona przez firmę: EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin, zawiera najniższą cenę wykonania usługi i uzyskała największą ilość punktów. W związku z powyższym Zamawiający zamierz udzielić zamówienia w/w wykonawcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu segregowania oraz terminu wywozu odpadów podane zostaną po podpisaniu umowy z Wykonawcą !!!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18.06.2013 r.

 

Urząd Miejski w Żelechowie informuje, iż w dniu 18.06.2013 r. ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony pn. "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpwdów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Żelechowie w zakładce Ogłoszenia przetargów -> Rok 2013 (http://bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=434&x=4&y=89)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29.05.2013 r.

 

Urząd Miejski w Żelechowie informuje, iż w dniu 29.05.2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpwdów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Żelechowie w zakładce Ogłoszenia przetargów -> Rok 2013 (http://bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=434&x=4&y=89)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.04.2013 r.

 

Uchwała Nr XXXIII/266/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Treść uchwały

pdf Nowy wzór deklaracji

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.04.2013 r.

 

Informujemy, że termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców miasta i gminy w Żelechowie upłynął 15 marca 2013 roku.Ostatecznym termin dla osób które jeszcze nie złożyły w/w deklaracji jest termin do 17 kwietnia 2013 roku, do pokoju nr 9 w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, w godzinach pracy Urzędu.

Nie złożenie w/w deklaracji do dnia 17 kwietnia będzie skutkować wszczęciem postępowania, gdzie w drodze decyzji Burmistrz Żelechowa, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.2013 r.


Zgodnie z wymogami w/w ustawy Rada Miejska w Żelechowie Uchwałą nr XXVII/231/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, uchwaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale przyjęto, iż opłata ta będzie naliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

Stawki zostały zróżnicowane w zależności od tego, czy właściciel nieruchomości będzie segregować odpady:

 

 w przypadku segregacji każdej frakcji odpadów komunalnych stawka od jednego mieszkańca wynosi 5, 00 zł/ za miesiąc,
 w przypadku oddawania wszystkich odpadów komunalnych w pojemniku bez wyszczególnienia odpadów segregowanych, stawka od jednego mieszkańca wynosi 10, 00 zł/ za miesiąc.

 

Niniejsze opłaty będą uiszczane przez właścicieli nieruchomości w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żelechowie kwartalnie, w terminach płatności podatków i opłat lokalnych.

 

Odpady komunalne będą odbierane z terenu zamieszkałych nieruchomości przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu.

 

W/w zmiany oznaczają:

 odbiór wszystkich odpadów komunalnych w ramach deklarowanej i uiszczonej opłaty,
 brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów,
 niższe opłaty dla osób segregujących odpady.

 

Pamiętajmy o segregacji, gdyż opłata za odbiór odpadów posegregowanych zgodnie z ustawą będzie niższa!

 

Uchwałą Nr XXVII/232/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Żelechowie przyjęła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. . Druki deklaracji można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, pok. nr 9 oraz ze strony internetowej www.archiwum.zelechow.pl. Obowiązek składania deklaracji wynika z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. . Deklaracje składają właściciele nieruchomości zamieszkałych. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Nieruchomość zamieszkała to nieruchomość przeznaczona do trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. . W deklaracji należy ująć liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, (w tym także osoby niezameldowane).

 

Gdy liczba osób zamieszkujących jest mniejsza niż liczba osób zameldowanych do deklaracji należy załączyć:

 zaświadczenie ze szkoły, uczelni (lub oświadczenie i xero legitymacji) – w przypadku młodzieży szkolnej uczącej się i studentów zamieszkujących poza domem;
 zaświadczenie z miejsca zatrudnienia lub oświadczenie o pracy – w przypadku pracy wymagającej czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania;
 oświadczenie właściciela nieruchomości - w przypadku osób przebywających poza granicami kraju.

 

Deklaracja właściciela nieruchomości stanowić będzie podstawę do naliczania opłaty. Oznacza to, że każdy mieszkaniec posiadający tytuł prawny do nieruchomości zobowiązany jest wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, samodzielnie ustalić jej wysokość, a następnie bez wezwania organu, uiścić należność do gminy.

 

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do dnia 15.03.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47,        pok. nr 9.

 

pdf Wzór deklaracji do pobrania

word Wzór deklaracji do pobrania (.doc)

pdf Treść informacji dla mieszkańców Gminy Zelechów do pobrania

pdf Uchwała Nr XXVII/231/12 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

pdf Uchwała Nr XXVII/232/12 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Uchwała Nr XXVII/233/12 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechów

pdf Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów

pdf Uchwała Nr XXX/248/13 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Inwestycje

inwestycje_menu

 

2017a

 

logo_rynek_b

 

logo_kochanowskiego

 

logo_komunalny_aleja

 

logo_drogi_gminne

 

2016a

 

rewitalizacja_ratusza_menu

 

 

2015

 

goniwilkszkola

 

klub

 

elewacjawola

 

ogrodzenielomnica

 

drogi

 

wiaty

 

alejka

 

gozdek

 

2014

 

budowa_kanalizacji

 

oswietlenie_Piastow

 

boisko_ZS

 

pilsudskiego34

 

zsStefanow

 

oczyszczalnie

 

drogi

 

plac_zabaw

 

silownie

 

szatnia

 

2013a

 

logo_ratusz

 

inwestycje_drogowe

 

siec_wodociagowa

 

remontlazienek

 

solecki_menu

 

2012a

 

remonty_drog

 

solecki_menu


budowa_lomnica

epuap-logo

zakladanie

uslugi

baner_KDR

logo_smieci2

Przekaż stare fotografie

 

Znajdź na stronie

Godziny pracy urzędu

Praca Urzedu 2018

Indywidualizacja 2013/14

kl_ue_mod_220

 

Zaczarowany świat teatru

kl_ue_mod_220

Zamki, rycerze, turnieje

kl_ue_mod_220

Mały odkrywca w przedsz.

kl_ue_mod_220

Przedsz. w świecie sztuki

kl_ue_mod_220

Pr. ręczne - trad. i nowocz.

kl_ue_mod_220

kl_ue_mod_220

   Poprawa dostępności do edukacji

   przedszkolnej w Gminie Żelechów

   poprzez stworzenie punktów

   przedszkolnych w miejscowościach

   Stary Kębłów i Stary Goniwilk

Wstąp do NSR!

 

nsr

Żelechów w statystyce

 

stat_vademecum_samorzadowca

Dzienniki urzędowe

 

Żelechów

 

Żelechów

Warto przeczytać

 

historia_zel_m   traugutt_m

zelechow_na_starej_fotografii_m   monografia_m

folder_Traugutt_130

Żelechów w obiektywie

W tej chwili nas ogląda

Naszą witrynę przegląda teraz 104 gości