Żelechów    

Kartka z kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
23 Czerwca 2018
Dzień Ojca
Imieniny obchodzą:
Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr,
Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Do końca roku zostało 192 dni.
Zodiak: Rak

Informacje

Zamówienia publiczne

 

Informacja Przestrzenna

   

      portal_mapowy

 

rdr_odpady

Gospodarka

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie nałogom

Ochrona środowiska

Informator teleadresowy

Gminna Ewid. Zabytków

 

gez

logo_mikroporady2

obywatel_slider
mes_2_niebieski

nieodplatna_pomoc_prawna

O zamku żelechowskim i początkach Żelechowa

W czwartek 15 lutego w sali widowiskowej MGOK odbyła się prezentacja wyników badań archeologicznych i historycznych siedziby rodu Ciołków w Żelechowie prowadzonych w 2017 r. Prelegentami byli: Wojciech Bis z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Michał Zbieranowski z Instytutu Historii PAN. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowała Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka.

 

IMG 6785W 2016 r. na terenie domniemanego zamku rodu Ciołków w Żelechowie prowadzone były nieinwazyjne badania geofizyczne. Ich podsumowaniem było spotkanie, które odbyło się 17 stycznia 2017 r. w MGOK-u. W celu zweryfikowania wyników uzyskanych w toku badań nieinwazyjnych, w lipcu 2017 r. zostały przeprowadzone sondażowe badania archeologiczne. W wykopaliskach uczestniczyli naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN: Wojciech Bis jako kierownik prac, Robert Ryndziewicz, Paweł Cembrzyński i Maciej Radomski oraz Joanna Surdyka i Michał Zbieranowski a także członkowie Towarzystwa Historycznego Żelechów: Jan Zduńczyk, Grzegorz Kapczyński, Grzegorz Szymczak i Michał Sztelmach. Jednocześnie kontynuowane były pomiary nieinwazyjne. Badania odbywały się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Żelechowa oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wykopaliskach pomagali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie, strażacy z OSP Żelechów - pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i mieszkańcy Żelechowa. Równolegle z badaniami archeologicznymi Michał Zbieranowski z Instytutu Historii PAN przeprowadzał kwerendę źródeł historycznych dotyczących Żelechowa.

 

15 lutego, podczas spotkania zorganizowanego w MGOK-u, zaprezentowane zostały wyniki dotychczasowych badań. Pierwszym prelegentem był Michał Zbieranowski. Zdaniem historyka, Żelechów po raz pierwszy dowodnie pojawia się w źródłach w wykazach świętopietrza w latach 1325-1327. A zatem już wtedy istniała w Żelechowie parafia. Przeprowadzona kwerenda historyczna wskazuje, że Żelechów uzyskał prawa miejskie wcześniej, niż powszechnie się uważa. W roku 1447 uznawanym za datę nadania praw miejskich Żelechów otrzymał jedynie przywilej targowy. W dokumencie tym Żelechów występuje już jako miasto, a więc lokacja musiała nastąpić wcześniej. W opinii Michała Zbieranowskiego można tę datę cofnąć przynajmniej o prawie 30 lat. Otóż w księgach ziemskich lubelskich w roku 1418 pojawia się niejaki Wojciech Crispus, wójt w Żelechowie. Pozwala to na cofnięcie terminu lokacji miasta na czas przed 1418 rokiem.

 

IMG 6805

Według Zbieranowskiego, pierwsze wzmianki o budowli będącej przedmiotem badań archeologicznych można odnaleźć w Liber Beneficiorum Długosza (1470-80). Autor określa je jako praedium militare (folwark rycerski). Późniejsze informacje o fortalicjum pochodzą z lat 1515 i 1523. W latach późniejszych fortalicjum najprawdopodobniej straciło na znaczeniu i przestało pełnić funkcje rezydencjonalne i reprezentacyjne. Będąc przedmiotem podziału i zastawu nie było zapewne już główną siedzibą rodu Ciołków, który zaczął rezydować w niedalekich Wilczyskach. Miasto Żelechów funkcjonowało jednak bez przeszkód przynajmniej do potopu szwedzkiego.

 

W drugiej części wykładu głos zabrał Wojciech Bis, który kierował ubiegłorocznymi badaniami archeologicznymi. W toku prac wykopaliskowych założono pięć wykopów badawczych. Pozwoliło to na weryfikację wyników nieinwazyjnych badań geofizycznych przeprowadzonych w 2016 r. W wykopach nie natrafiono na żadne relikty zabudowy murowanej. Dobrze widoczny obraz anomalii magnetycznych i pozornej oporności gruntu dokładnie jednak odpowiadał konstrukcjom ukrytym w ziemi - kamiennym liniowym podwalinom, rumoszowi ceglanemu, przepalonej glinie, spalonym konstrukcjom drewnianym, pokładom piasku nawiezionym do budowy wałów a także brukom kamiennym. Podtrzymana została wcześniejsza interpretacja o dwufazowości założenia. Potwierdziła się również hipoteza o funkcjonowaniu fosy wokół starszego obiektu. Według Wojciecha Bisa, na podstawie dotychczasowych prac wykopaliskowych można z dużą pewnością stwierdzić, że funkcjonowało tu drewniano-ziemne założenie wybudowane zapewne w połowie XV w. i zmodernizowane w czasach późniejszych, jednak nadal jako obiekt drewniany z zastosowaniem solidnych konstrukcji kamiennych.

 

Sondażowe badania archeologiczne dostarczyły cennych informacji dotyczących nieznanego dotychczas obiektu. Jednak niewielki zakres prac wykopaliskowych pozwolił na sformułowanie ogólnych wniosków. Prowadzenie kolejnych prac archeologicznych umożliwiłoby poszerzenie wiedzy nie tylko o samym obiekcie, ale i o całym regionie, który dotychczas tylko w niewielkim stopniu był przedmiotem zainteresowania badaczy.

 

 

Inwestycje

inwestycje_menu

 

2017a

 

logo_rynek_b

 

logo_kochanowskiego

 

logo_komunalny_aleja

 

logo_drogi_gminne

 

2016a

 

rewitalizacja_ratusza_menu

 

 

2015

 

goniwilkszkola

 

klub

 

elewacjawola

 

ogrodzenielomnica

 

drogi

 

wiaty

 

alejka

 

gozdek

 

2014

 

budowa_kanalizacji

 

oswietlenie_Piastow

 

boisko_ZS

 

pilsudskiego34

 

zsStefanow

 

oczyszczalnie

 

drogi

 

plac_zabaw

 

silownie

 

szatnia

 

2013a

 

logo_ratusz

 

inwestycje_drogowe

 

siec_wodociagowa

 

remontlazienek

 

solecki_menu

 

2012a

 

remonty_drog

 

solecki_menu


budowa_lomnica

epuap-logo

zakladanie

uslugi

baner_KDR

logo_smieci2

Przekaż stare fotografie

 

Znajdź na stronie

Godziny pracy urzędu

Praca Urzedu 2018

Indywidualizacja 2013/14

kl_ue_mod_220

 

Zaczarowany świat teatru

kl_ue_mod_220

Zamki, rycerze, turnieje

kl_ue_mod_220

Mały odkrywca w przedsz.

kl_ue_mod_220

Przedsz. w świecie sztuki

kl_ue_mod_220

Pr. ręczne - trad. i nowocz.

kl_ue_mod_220

kl_ue_mod_220

   Poprawa dostępności do edukacji

   przedszkolnej w Gminie Żelechów

   poprzez stworzenie punktów

   przedszkolnych w miejscowościach

   Stary Kębłów i Stary Goniwilk

Wstąp do NSR!

 

nsr

Żelechów w statystyce

 

stat_vademecum_samorzadowca

Dzienniki urzędowe

 

Żelechów

 

Żelechów

Warto przeczytać

 

historia_zel_m   traugutt_m

zelechow_na_starej_fotografii_m   monografia_m

folder_Traugutt_130

Żelechów w obiektywie

W tej chwili nas ogląda

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości