Żelechów    

Kartka z kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
23 Czerwca 2018
Dzień Ojca
Imieniny obchodzą:
Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr,
Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Do końca roku zostało 192 dni.
Zodiak: Rak

Informacje

Zamówienia publiczne

 

Informacja Przestrzenna

   

      portal_mapowy

 

rdr_odpady

Gospodarka

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie nałogom

Ochrona środowiska

Informator teleadresowy

Gminna Ewid. Zabytków

 

gez

logo_mikroporady2

obywatel_slider
mes_2_niebieski

nieodplatna_pomoc_prawna

Przyroda

Do atrakcyjnych krajobrazowo terenów o randze regionalnej występujących na terenie gminy Żelechów należą:

  • Uroczysko Wygoda na południe od Żelechowa,
  • dolina rzeki Żelechówki na północ od miasta,
  • las na zachód od miejscowości Władysławów,
  • kompleks leśny koło miejscowości Kalinów.

Występujące na terenie gminy Żelechów obszary leśne cechują się dużą różnorodnością. Największą lesistością charakteryzują się północno-wschodnie i południowo-zachodnieprzyroda_labedzie_na_stawie_pzw tereny gminy. Centralna część gminy włącznie z miastem Żelechów pozbawiona jest dużych kompleksów leśnych. Większość terenów leśnych stanowią lasy prywatne, z wyjątkiem Uroczyska Wygoda, które jest lasem państwowym. Wśród kompleksów leśnych występują: bory mieszane, lasy mieszane, bory świeże oraz niewielkie powierzchnie boru bagiennego. Dominującymi gatunkami drzew są: sosna, dąb, brzoza i osika. Najstarszymi drzewostanami na terenie gminy są dębiny, które najliczniej występują w okolicy wsi Łomnica. Gospodarkę leśną na terenie gminy prowadzi Nadleśnictwo Garwolin obręb Malamówka.

Na terenie gminy nie występują obszary o międzynarodowej i krajowej randze przyrodniczo-krajobrazowej, a także obiekty wchodzące w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Do projektowanych obszarów chronionych zalicza się:

  • „Kalinowski Bór” (rezerwat krajobrazowo-leśny), który objąłby północną część boru między Podlesiem a Kalinowem i Goniwilkiem-lasem, zróżnicowany przyrodniczo, obejmujący chronione gatunki flory i fauny;
  • „Wygoda” (rezerwat leśno-florystyczny) obejmujący południową część Uroczyska Wygoda z wykształconym torfowiskiem i znaczną różnorodnością drzewostanów oraz zespołów lęgowych ptaków leśnych.

Obecnie ochroną prawną na terenie miasta objęty jest park zabytkowy. Jest to park krajobrazowy z 2. poł. XVIII w. Zajmuje powierzchnię 7,8 ha, z czego ok. 1 ha stanowią wody otwarte. Jego kompozycja łączy w sobie regularny układ osiowy z krajobrazowym, nawiązując do stylu angielskiego. Elementem centralnym parku jest pałac i oficyna. Od bramy wjazdowej w kierunku głównego wejścia pałacu prowadzi szeroka aleja obsadzona lipami, przechodząca przed budynkiem w kolisty gazon. Za pałacem znajduje się obszerna prostokątna polana. Szczególnie duże walory krajobrazowe posiada północno-zachodnia część parku z dwoma stawami przedzielonymi groblą. W drzewostanie dominują gatunki rodzime - graby, klony i lipy. Wśród drzew obcych szczególnie duży udział mają dwa gatunki - robinia akacjowa i kasztanowiec biały. Układ roślinny parku wzbogacają ponadto pojedyncze okazy platana klonolistnego, igliczni trójcierniowej, klonu srebrnego, świerka kłującego, choiny kanadyjskiej, czeremchy amerykańskiej. Najstarsze drzewa w parku pochodzą z 2. poł. XVIII w.

W centralnej części Żelechowa znajduje się park miejski założony w latach 50. XX w. Szatę roślinną parku stanowią drzewa oraz grupy krzewów. Nieutwardzoną powierzchnię terenu pokrywa murawa trawiasta. Przez obszar parku przebiegają cztery główne alejki piesze zbiegające się w centralnym miejscu. W północnej części parku znajduje się plac zabaw. W części zachodniej umieszczona jest płyta pamiątkowa informująca o istniejącej tutaj do 1944 r. murowanej synagodze.

Na terenie miasta i gminy Żelechów znajdują się 4 pomniki przyrody, którymi są pojedyncze drzewa lub występujące grupowo twory przyrodnicze o szczególnej wartości kulturowej, historycznej bądź krajobrazowej. Istniejące pomniki przyrody obejmują ochroną łącznie 29 drzew z 4 gatunków.

 

Lokalizacja pomnika przyrody
Obiekt poddany ochronie Nazwa gatunkowa obiektu
Żelechów - teren parku zabytkowego grupa drzew lipa drobnolistna - 2 sztuki
platan klonolistny
Stefanów - w pasie drogi Stefanów-Gończyce grupa drzew lipa drobnolistna - 12 sztuk
Stefanów - 80 m od drogi Stefanów-Kębłów grupa drzew jałowiec pospolity - 13 sztuk
Władysławów drzewo dąb szypułkowy

 

Źródło: Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Powiatu Garwolińskiego.

 

Do gatunków roślin objętych ochroną całkowitą występujących na terenie gminy Żelechów należą: widłak goździsty, rosiczka okrągłolistna, goryczka wąskolistna, lilia złotogłów, mieczyk dachówkowaty, podkolan biały. Teren gminy jest również bardzo bogaty pod względem fauny. Występują tu liczne gatunki zwierząt chronionych: nocek, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, zębiełek białawy, łasica, wiewiórka. Wiele gatunków ptaków zakłada swoje lęgowiska na terenie gminy. Na szczególną uwagę zasługują: krogulec, rybitwa białoczelna, przepiórka, należące do gatunków silnie zagrożonych wyginięciem (2 stopień zagrożenia). Występują także inne gatunki zagrożone wyginięciem (3 stopień zagrożenia), takie jak łabędź niemy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, świergotek łąkowy, kruk, sowa uszata oraz wiele gatunków ptaków o 4-5 stopniu zagrożenia wyginięciem. Na obszarze gminy istnieje niewiele zbiorników wodnych mających podstawowe znaczenie dla rozmnażania płazów. Do chronionych gatunków płazów występujących na obszarze gminy należą: kumak nizinny, ropucha zielona, rzekotka drzewna, ropucha szara, traszka grzebieniasta.

 

Inwestycje

inwestycje_menu

 

2017a

 

logo_rynek_b

 

logo_kochanowskiego

 

logo_komunalny_aleja

 

logo_drogi_gminne

 

2016a

 

rewitalizacja_ratusza_menu

 

 

2015

 

goniwilkszkola

 

klub

 

elewacjawola

 

ogrodzenielomnica

 

drogi

 

wiaty

 

alejka

 

gozdek

 

2014

 

budowa_kanalizacji

 

oswietlenie_Piastow

 

boisko_ZS

 

pilsudskiego34

 

zsStefanow

 

oczyszczalnie

 

drogi

 

plac_zabaw

 

silownie

 

szatnia

 

2013a

 

logo_ratusz

 

inwestycje_drogowe

 

siec_wodociagowa

 

remontlazienek

 

solecki_menu

 

2012a

 

remonty_drog

 

solecki_menu


budowa_lomnica

epuap-logo

zakladanie

uslugi

baner_KDR

logo_smieci2

Przekaż stare fotografie

 

Znajdź na stronie

Godziny pracy urzędu

Praca Urzedu 2018

Indywidualizacja 2013/14

kl_ue_mod_220

 

Zaczarowany świat teatru

kl_ue_mod_220

Zamki, rycerze, turnieje

kl_ue_mod_220

Mały odkrywca w przedsz.

kl_ue_mod_220

Przedsz. w świecie sztuki

kl_ue_mod_220

Pr. ręczne - trad. i nowocz.

kl_ue_mod_220

kl_ue_mod_220

   Poprawa dostępności do edukacji

   przedszkolnej w Gminie Żelechów

   poprzez stworzenie punktów

   przedszkolnych w miejscowościach

   Stary Kębłów i Stary Goniwilk

Wstąp do NSR!

 

nsr

Żelechów w statystyce

 

stat_vademecum_samorzadowca

Dzienniki urzędowe

 

Żelechów

 

Żelechów

Warto przeczytać

 

historia_zel_m   traugutt_m

zelechow_na_starej_fotografii_m   monografia_m

folder_Traugutt_130

Żelechów w obiektywie

W tej chwili nas ogląda

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości